Izhaja vsak zadnji četrtek v mesecu

Oglaševanje

Oglasno trženje

T 01 / 230-65-00
marketing@zakladnicazdravja.si

Ines Markovčič
Vodja marketinga
T 01 / 230-65-33
ines.markovcic@zakladnicazdravja.si

Viktorija Kovač 
Vodja direktnega trženja
T: 01 / 230-65-18 
viktorija.kovac@zakladnicazdravja.si

Osnovni podatki o reviji

Odgovorna urednica: Marja Hrovatin
Tiskana/distribuirana naklada: 15.000 izvodov
Profil bralcev: ženske 90 %, moški 10 %
Frekvenca izhajanja: 1 x na mesec (vsak zadnji četrtek v mesecu)
Format revije: 21 cm x 28,5 cm
Obseg, oblika: pribl. 100 strani
Cena v prosti prodaji: 3,90 EUR
Izdaja: licenčna revija; italijanski izvirnik SALUTE NATURALE izhaja od leta 1999
Licencodajalec: EDIZIONI RIZA S.p.a.

Kruh

Ciljna skupina in tržni fokus

Bralke in bralci v trajnem sožitju z naravo in privrženci zdravega življenja, dovzetni in željni nasvetov, predlogov, napotkov, namigov in receptur, kako živeti zdravo in do narave prijazno.
Primarno ženske, (športno) aktivne, zaposlene, dinamične, vedoželjne, razgledane, visoko osveščene, glavnina zrela sredina (od 30 do 49 let), nekoliko manjši fokus tudi na bralke, stare od 26 do 30 let ter več kot 50 let, ki se izdatno posvečajo osebni negi in osebnostni rasti, so samostojne (v poklicnem in družinskem življenju), zdravje in kakovost bivanja jim pomenita največ, pri nakupih cenovno manj občutljive (kakovost ima prednost pred ceno) in glavne (ko gre za družino) pri nakupnih odločitvah.
Zanje je pomembno tudi, kako ohraniti lepoto in zdravje, izzivom vsakdanjega življenja navkljub. Salute Naturale pri tem išče predvsem nevsakdanje odgovore na vsakdanja vprašanja, z njimi pa želi bralkam in bralcem ponuditi svež in drugačen, a hkrati tako preprost pogled.

Cenik oglasnega prostora

OvitekDimenzije v mmEUR
Ovitek 4 210 x 285* 2.800
Ovitek 3 210 x 285* 2.200
Ovitek 2 210 x 285* 2.300
Ovitek z zavihkom 620 x 285* 3.100
Notranje strani
2/1 dvojna stran 420 x 285* 2.900
1/1 notranja stran 210 x 285* 2.100
2/3 pokončna 129 x 285* 1.500
1/2 ležeča 210 x 140* 1.100
1/3 ležeča in pokončna 210 x 95*, 69 x 285* 700
1/4 ležeča 210 x 70* 600
*5 mm za porezavo

Posebne postavitve + 30%

Posebne postavitve so postavitve oglasov na določeno stran ali tiste, zaradi katerih so potrebni posegi v postavitev uredniške vsebine (zahtevana postavitev na zaporedne strani, posebna oblika oglasa ipd.). Posebne postavitve so možne samo po vnaprejšnjem dogovoru, in sicer najkasneje dva tedna pred želenim datumom objave.

Cenik vlaganja

Do 10 g 1.500 + stroški poštnine in vlaganja
Od 11 do 20 g 1.900 € + stroški poštnine in vlaganja
Od 21 do 50 g 2.300 € + stroški poštnine in vlaganja
Od 51 do 100 g 2.700 € + stroški poštnine in vlaganja

Oglasni prostor spletne Zakladnice zdravja

OGLASNI PROSTOR SPLETNE ZAKLADNICE ZDRAVJA - MODEL CPM
Oglasno mesto Dimenzija v točkah Cena za 1.000 prikazov EUR
Banner 728 x 90 8
OGLASNI PROSTOR SPLETNE ZAKLADNICE ZDRAVJA - MODEL TERMINSKI ZAKUP
Oglasno mesto Dimenzija v točkah Dan zakupa v EUR Teden v EUR Mesec v EUR
Banner 728 x 90 110 660 1.900

Datumi izidov 2017

Številka

Rezervacija ogl. prostora

Oddaja gradiva

Datum izida

FEBRUAR torek, 10.1.2017 torek, 17.1.2017 četrtek, 26.1.2017
MAREC torek, 7.2.2017 torek, 14.2.2017 četrtek, 23.2.2017
APRIL torek, 14.3.2017 torek, 21.3.2017 četrtek, 30.3.2017
MAJ torek, 11.4.2017 torek, 18.4.2017 četrtek, 27.4.2017
JUNIJ torek, 9.5.2017 torek, 16.5.2017 četrtek, 25.5.2016
JULIJ  torek, 13.6.2017 torek, 20.6.2017 četrtek, 29.6.2017
AVGUST torek, 11.7.2017 torek, 18.7.2017 četrtek, 27.7.2017
SEPTEMBER torek, 15.8.2017 torek, 22.8.2017 četrtek, 31.8.2017
OKTOBER torek, 12.9.2017 torek, 19.9.2017 četrtek, 28.9.2017
NOVEMBER torek, 10.10.2017 torek, 17.10.2017 četrtek, 26.10.2017
DECEMBER  torek, 14.11.2017 torek, 21.11.2017 četrtek, 30.11.2017
JANUAR 2018 torek, 12.12.2017 torek, 19.12.2017 četrtek, 28.12.2017