Izhaja vsak drugi mesec

Kontakt

Uredništvo

urednistvo@zakladnicazdravja.si

Naročnine in reklamacije

Darko Senjur
T 01 / 230-65-30
080 98 84
Fax: (01) 230 65 10
narocnine@zakladnicazdravja.si

Oglasno trženje

T 01 / 230-65-00
T 01 / 230-65-33
marketing@zakladnicazdravja.si

Izdajatelj

Mladina, časopisno podjetje d. d.
Dunajska cesta 51
SI-1000 Ljubljana
www.zakladnicazdravja.si

Kontakt