Izhaja vsak drugi mesec

Kontakt

Uredništvo

urednistvo@zakladnicazdravja.si

Naročnine in reklamacije

T 01 / 230-65-30
narocnine@zakladnicazdravja.si

Oglasno trženje

T 01 / 230-65-18
T 01 / 230-65-33
marketing@zakladnicazdravja.si

Izdajatelj

Mladina, časopisno podjetje d. d., Ljubljana
Dunajska cesta 51
SI-1000 Ljubljana
www.zakladnicazdravja.si

Kontakt